Dnia 5 października klasy pierwsze wybrały się na wycieczkę, żeby obserwować jesienny park i las. Dzieci rozpoznawały drzewa po ich liściach, owocach, korze. Szukały również innych znanych im roślin. Wypatrywały także zwierząt żyjących w lesie, zwracały uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią, zbierały materiał przyrodniczy, a na następnie była zabawa w PKiW, do którego dotarliśmy na koniec spaceru, ale najpierw odwiedziliśmy miejsce pamięci w Lasku Południowym. To był udany dzień!