_

KONKURS PLASTYCZNY „Każdy ma jakiegoś misia”

sto-favi

KONKURS PLASTYCZNY „Każdy ma jakiegoś Misia”
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76 – 200 Słupsk
tel./fax: 059 8434306, 793965434
e-mail ssp@spoleczna.slupsk.pl
www.spoleczna.slupsk.pl

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Każdy ma jakiegoś Misia”

Postanowienia ogólne:
– uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym (tylko najstarsza grupa zerówka),
– do 21 listopada 2023r. – prosimy o dostarczanie prac do sekretariatu szkoły;
– wyłonienie zwycięzców nastąpi 24 listopada 2023 r., o czym poinformujemy na stronie facebookowej naszej szkoły pod adresem: www.facebook.com/STOSlupsk , natomiast rozdanie nagród odbędzie się 4 grudnia 2023 r. o godz. 17.00 w I Społecznej Szkole Podstawowej STO przy ul. Zygmunta Augusta 8;
– najlepsze prace zostaną nagrodzone i zaprezentowane w I Społecznej Szkole Podstawowej STO w Słupsku oraz na stronie internetowej szkoły;
– udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych w zakresie: imię i nazwisko dziecka, wizerunek w trakcie rozdania nagród w siedzibie organizatora, zdjęcie nadesłanej pracy konkursowej;
– w konkursie wezmą udział prace opatrzone metryczką : imię, nazwisko, wiek oraz dokładna nazwa przedszkola;

Organizator konkursu:

  • I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 8, 76-200 Słupsk
  • Strona www: www.spoleczna.slupsk.pl
  • Profil facebook: www.facebook.com/STOSlupsk

Założenia konkursu
Konkurs ma na celu :
– inspirowanie zainteresowań plastycznych;
– czerpanie radości podczas tworzenia;
– zachęcanie do działań twórczych;
– wyłonienie oryginalnych prac plastycznych;

Technika prac konkursowych:
– format pracy: A3;
– praca plastyczna z użyciem dowolnej techniki płaskiej.

Kryteria oceny:
Oceny prac dokona powołana wcześniej Komisja Konkursowa uwzględniając następujące kryteria :
– oryginalność w przedstawieniu tematu,
– zastosowanie ciekawych technik plastycznych,
– samodzielność,
– estetyka pracy;

 

Zapraszamy serdecznie do udziału !


Organizator konkursu:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku

 

Koordynator: Agata Grochowska

Plakat konkursu