Oferta na rok szkolny 2024/2025

I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego STO im. Zjednoczonej Europy

 

O szkole

Jesteśmy niewielką, kameralną szkołą. Dzięki temu możemy łatwiej i lepiej zadbać o to, co dla nas najważniejsze – bezpieczeństwo ucznia i jego dobre samopoczucie.

Staramy się dbać o dobre relacje zarówno między samymi uczniami, jak i między uczniami a nauczycielami. Chcemy, by naszym wspólnym celem była dobra i przyjazna atmosfera, dzięki której czas spędzony w szkole będzie przyjemny i pożyteczny. Każdego z uczniów traktujemy indywidualnie, z uwzględnieniem jego możliwości. Nikt nie jest anonimowy, nie ginie w tłumie. Zapewniamy naukę w małych zespołach, dzięki czemu mamy możliwość podążania za uczniem i jego wyborami.

Nasza szkoła od wielu lat wychowuje młode pokolenia do świadomego i odpowiedzialnego życia w społeczeństwie demokratycznym, szanującym podstawowe prawa do szeroko rozumianej wolności i tolerancji. Wieloletnie doświadczenie kadry ma wpływ na jakość i sposób przekazywanej wiedzy oraz na kształtowanie postaw młodzieży. Ciekawie poprowadzone lekcje, rozmowy i dyskusje oraz spotkania z zaproszonymi specjalistami podnoszą poziom nie tylko wiedzy uczniów, ale też ich świadomości życiowej.

Oferta

Nie masz pewności, kim chcesz zostać w przyszłości, a zależy Ci na solidnym przygotowaniu się do wejścia w dorosłość? A może wiesz dokładnie, jaką ścieżką chcesz podążać, interesuje Cię matematyka lub fizyka albo coś z zakresu przedmiotów humanistycznych? U nas znajdziesz różne możliwości!

Nasza propozycja obejmuje dwa profile – politechniczny i biologiczno-chemiczny. W zależności od liczby zgłoszeń mogą one funkcjonować w formie jednej lub dwóch klas, maksymalnie po 18 osób.

W profilu politechnicznym planujemy rozszerzenia z matematyki i fizyki, natomiast w drugim profilu z biologii oraz chemii.

Języki obce

Niezależnie od profilu każdy uczeń naszej szkoły realizuje język angielski na poziomie rozszerzonym.

Ponadto każdy uczy się jednego dodatkowego języka nowożytnego (od podstaw lub kontynuując naukę) spośród wymienionych: język niemiecki, język francuski, język rosyjski. Możliwość ta będzie uzależniona od indywidualnych predyspozycji ucznia oraz liczby chętnych do danej grupy.

W ramach nauki języków obcych uczniowie mają możliwość przygotowania się do różnych certyfikatów językowych tj. Cambridge (FCA, CAE). Goethe Zertifikat (A1-B2)

Konsultacje oraz zajęcia dodatkowe

Konsultacje (1 godzina w tygodniu) są to dodatkowe, bezpłatne spotkania z nauczycielem każdego przedmiotu, które mają być pomocne w przypadku nieobecności ucznia lub kiedy potrzebuje on po prostu dodatkowych wyjaśnień. Zależy nam na tym, by nasi uczniowie nie musieli korzystać z korepetycji. W trakcie tych spotkań jest też możliwość przygotowywania się do olimpiad przedmiotowych.

Szkoła nowych możliwości

Szkoła to nie tylko zdobywanie wiedzy w sali lekcyjnej. Udział naszych uczniów w wyjściach do różnych instytucji, ciekawych wycieczkach, wyjazdach krajowych i zagranicznych pozwala w praktyce nabywać umiejętności niezbędne w dorosłym życiu. W ostatnich latach udało nam się odwiedzić m.in. Pekin, Nowy Jork, Londyn, Edynburg, Wiedeń. Szkoła jest miejscem inspiracji młodego człowieka, poszerzania jego horyzontów i rozwijania jego pasji. U nas jest to możliwe, ba, nawet oczywiste!

Na terenie szkoły cyklicznie organizujemy różnego rodzaju wydarzenia. Przykładem takich działań są: Jesienne Spotkania z Poezją, Tydzień Szczęścia, Dzień Języków Obcych, Święto Liczby Pi, Święto Szkoły. Stają się one świetną okazją do zaprezentowania swoich talentów, integracji całej społeczności szkolnej oraz dobrej zabawy.

Stań się jednym z nas!

Zapraszamy Cię do naszej szkoły, by wspólnie tworzyć, odkrywać i doświadczać piękna otaczającego nas świata!

 

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 dostępny jest tutaj

 

Formularz rekrutacyjny:

  Rejestracja danych dziecka na potrzeby rekrutacji ucznia
  do I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego
  Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Słupsku

  Klauzula informacyjna
  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego, z siedzibą w Słupsku, mieszczącą się przy ul. Zygmunta Augusta 8,

  2. dane osobowe są przetwarzane przez Szkołę w celu realizacji procesu rekrutacji uczniów w tym w szczególności do:

  a. prowadzenia ewidencji dzieci starających się o przyjęcie do szkoły

  b. komunikowania się z opiekunami dzieci uczestniczących w procesie rekrutacji

  c. przesyłania informacji o etapach rekrutacji i jej wyniku

  3. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

  a. uzasadniony interes Szkoły na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,

  b. obowiązek prawny ciążący na Szkole zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa dane osobowe mogą także być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne takie jak firma obsługująca systemy informatyczne oraz firma prowadząca księgowość.

  5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz maszynowemu przetwarzaniu danych

  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres przez okres 2 lat od zakończenia procesu rekrutacji. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Szkołę tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Szkoły do posiadania dokumentu tych zdarzeń,

  7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  9. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia dziecka w procesie rekrutacji.

  OTWARTA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
  I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
  Społecznego Towarzystwa Oświatowego
  w Słupsku

  Wolne miejsca na dzień 27.03.2024 r.:

  • klasa I w roku szkolnym 2023/2024: 12 miejsc

  ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 690933340 oraz sg@spoleczna.slupsk.pl

  ____________________________________________________________________________