Zarząd STO SKT nr 68 w Słupsku ogłasza otwarty konkurs

na stanowisko dyrektora zespołu szkół 

informacje o konkursie

wzór oświadczenia RODO

 

Dołącz do nas

Naszym celem jest zapewnienie uczniom solidnej edukacji, stymulowanie młodzieży do wszechstronnego rozwoju nie tylko naukowego, ale również społecznego.
Staramy się, by uczeń rozwijał się w przyjaznej atmosferze. Uczymy naszych wychowanków samodzielności i odpowiedzialności za swoją pracę.

Zapewniamy m.in. wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, małe klasy sprzyjające indywidualizacji pracy z uczniem, wykorzystanie aktywizujących form nauczania oraz nowoczesnych metod pracy, a także życzliwość, wzajemne poszanowanie oraz poczucie bezpieczeństwa (monitoring w szkole) oraz solidne przygotowanie do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Sprawdź czym się wyróżniamy

Kreatywność

Umiejętność kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia rozwijamy na zajęciach Odysei Umysłu, w której odnosimy sukcesy na poziomie ogólnopolskim i światowym.

Najwyższe wyniki

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli najwyższe wyniki w testach ósmoklasistów z matematyki, j. polskiego i angielskiego w Słupsku.

Informatyka

Posiadamy w pełni wyposażoną salę informatyczną wraz z internetem światłowodowym. Uczymy programować w LEGO WeDo oraz Mindstorms.

Nauka języków

Od I klasy uczniowie uczą się języka angielskiego codziennie. Od klasy IV uczymy języka niemieckiego (do wyboru również pozostaje język rosyjski lub francuski w zależności od liczby chętnych).

Nasze atuty

– Bezpieczeństwo (monitoring)
– Jednozmianowość
– Maksymalnie 18 osób w klasie
– Indywidualne podejście do ucznia
Brak dzwonków

Konsultacje przedmiotowe

Każdy nauczyciel prowadzi konsultacje przedmiotowe, dzięki którym uczniowie mogą nadrabiać zaległości.
microsoft