_

Społeczne Towarzystwo Oświatowe Samodzielne Koło Terenowe nr 68 w Słupsku

Aktualności

r

Posiedzenie Zarządu STO SKT nr 68 w Słupsku

Najbliższe spotkanie Zarządu STO SKT nr 68 w Słupsku zostało zwołane na środę 21.02.2024 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8.

________________________________

Składka członkowska za rok obrotowy 2023/2024

 

Zgodnie z wiadomością otrzymaną od Zarządu Głównego STO informujemy, że zgodnie z art. 62 ust. 1 statutu STO, roczna składka członkowska w roku obrotowym 2023/2024 wynosi 74 zł.

W myśl statutu STO roczna składka członkowska STO wynosi 1 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za drugi kwartał danego roku kalendarzowego. Zarząd Główny jest zobowiązany do dnia 31 sierpnia każdego roku ogłaszać na stronie internetowej Towarzystwa wysokość rocznej składki członkowskiej zaokrąglając ją do pełnych złotych w górę.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku w II kwartale 2023 r. wyniosło 7364,30 zł (Dz.U. GUS 2023 r., poz. 29), stąd też składka członkowska obowiązuje w wysokości 74 zł.

Zgodnie z art. 63 ust. 1 statutu STO roczna składka członkowska powinna być wpłacona do dnia 30 listopada każdego roku.

DANE DO WPŁAT:

Społeczne Towarzystwo Oświatowe
ul. Nowy Świat 39
00-029 Warszawa
nr konta: 63 1090 1014 0000 0001 5186 6849

W tytule przelewu prosimy wpisać numer koła, imię, nazwisko oraz czego dotyczy płatność “SKT nr 68, Jan Kowalski, opłata za składkę członkowską 2023/24”.

_

Archiwum aktualności

Posiedzenie Zarządu STO SKT nr 68 w Słupsku

Najbliższe spotkanie Zarządu STO SKT nr 68 w Słupsku zostało zwołane na czwartek 14.11.2023 r. o godzinie 18:00 w budynku szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8.

_________________________________

Najbliższe spotkanie Zarządu STO SKT nr 68 w Słupsku zostało zwołane w trybie pilnym na czwartek 02.11.2023 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8.

_________________________________

Najbliższe spotkanie Zarządu STO SKT nr 68 w Słupsku odbędzie się we wtorek 12.09.2023 r. o godzinie 17:00 w budynku szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8.

_________________________________

Najbliższe spotkanie Zarządu STO SKT nr 68 w Słupsku odbędzie się w poniedziałek (05.06.2023 r.) o godzinie 19:00 w budynku szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8.