_

Rada Rodziców ZS STO w Słupsku w roku szkolnym 2023/2024

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Justyna Kuchta-Musiałek
Zastępczyni Przewodniczącej – Izabela Szuba-Jóźwiak
Sekretarz – Justyna Słodyńska
Skarbnik – Izabela Zwolan

kontakt do Rady Rodziców: e-mail: radarodzicow@spoleczna.slupsk.pl

nr konta Rady Rodziców: 85 1020 4649 0000 7802 0290 3961