_

Zarząd Samodzielnego Koła Terenowego nr 68 STO w Słupsku

Tomasz Jerzak – prezes zarządu

Ryszard Kwiatkowski – wice prezes zarządu

Beata Burska – skarbnik

Tomasz Kościuczuk – sekretarz

Urszula Jurkiewicz-Soroka – członkini zarządu

Witold Kołodziejczyk – członek zarządu

Dariusz Głażewski – członek zarządu

 

_

Komisja Rewizyjna

Marcin Kaduszkiewicz – przewodniczący komisji

Grzegorz Kaduszkiewicz – członek komisji

Bartosz Kowalski – członek komisji

Magdalena Borecka-Roman – członek komisji