Zapraszamy do udziału w II Międzyszkolnych Potyczkach Językowych organizowanych przez Zespół Szkół STO w Słupsku.

Konkurs został objęty patronatem

Prezydentki Miasta Słupska – Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej

 

Informacje organizacyjne:

  • Finał odbędzie się 8 kwietnia 2024 r. w budynku szkoły przy ul. Stefana Banacha 17.
  • Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych regionu słupskiego.
  • Uczeń może reprezentować szkołę w jednym konkursie.
  • Uczestników wszystkich konkursów wraz z Opiekunami zapraszamy na godzinę 11:00 na oficjalne rozpoczęcie II Międzyszkolnych Potyczek Językowych.

Harmonogram:

  • 11:00 – przywitanie uczestników oraz otwarcie II Międzyszkolnych Potyczek Językowych
  • 11:15 – rozpoczęcie zmagań konkursowych
  • około 13:30 – rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród
  • około 14:30 – zamknięcie II Międzyszkolnych Potyczek Językowych

W trakcie konkursu przygotowany będzie poczęstunek dla uczniów i opiekunów, a także będzie możliwość uczestnictwa w przygotowanych aktywnościach dodatkowych.

Regulaminy:

Karta zgłoszenia