Zapraszamy do udziału w I Międzyszkolnych Potyczkach Językowych organizowanych przez Zespół Szkół STO w Słupsku.

Konkurs został objęty patronatem

Prezydentki Miasta Słupska – Krystyny Danileckiej- Wojewódzkiej.

 

UWAGA!!! ZMIANA TERMINU FINAŁU!

Ze względów organizacyjnych nastąpiła zmiana terminu rozgrywania finału.
Mając na uwadze powyższą zmianę, wydłużamy także czas na zgłoszenia uczestników do 16 marca 2023 r.

Informacje organizacyjne:

  • Finał odbędzie się 23 marca 2023 r. w budynku szkoły przy ul. Stefana Banacha 17.
  • Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych regionu słupskiego.
  • Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie trzech uczestników. W przypadku większej liczby chętnych należy skontaktować się z organizatorem.
  • Uczeń może reprezentować szkołę w jednym, dwóch lub trzech konkursach.
  • Uczestników wszystkich konkursów wraz z Opiekunami zapraszamy do siedziby organizatora na godzinę 12:00 na oficjalne rozpoczęcie I Międzyszkolnych Potyczek Językowych.

Harmonogram:

  • 12:00 – przywitanie uczestników oraz otwarcie I Międzyszkolnych Potyczek Językowych
  • 12:15 – rozpoczęcie zmagań konkursowych
  • około 14:30 – rozstrzygnięcie konkursów oraz wręczenie nagród
  • około 15:00 – zamknięcie I Międzyszkolnych Potyczek Językowych

W trakcie konkursu przygotowany będzie poczęstunek dla uczniów i opiekunów, a także będzie możliwość uczestnictwa w przygotowanych aktywnościach dodatkowych.

Regulaminy:

Karta zgłoszenia