Dokumenty SKT nr 68 STO w Słupsku

 

Statuty:

Statut ZS STO_11.2022

Statut SP STO_10.2022

Statut LO STO_11.2022

Aby przystąpić do Stowarzyszenia zapoznaj się z klauzulą informacyjną i wypełnij deklarację członkowską:

Klauzula informacyjna

DEKLARACJA-STO-ED

Zapraszamy Członków Stowarzyszenia do zapoznania się z uchwałami SKT nr 68. W tym celu prosimy o kontakt bezpośrednio z Zarządem.