Mamy zaszczyt zaprosić uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych
z regionu słupskiego na

II Międzyszkolny Konkurs Literacko-Fotograficzny

Konkurs objęty jest patronatem Prezydentki Miasta Słupska

Pani Krystyny Danileckiej-Wojewódzkiej

 

Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające interpretację graficzną dowolnego wiersza wybranego przez Senat RP patrona roku 2024 Czesława Miłosza. Uczestnik sam wybiera utwór liryczny Czesława Miłosza i tworzy do niego fotografię.

Do 26 marca 2024 r. przyjmujemy fotografie przedstawiające interpretację graficzną dowolnego wiersza Czesława Miłosza. Uczestnik sam wybiera utwór liryczny i tworzy zdjęcie, które z nim koresponduje.

Szczegółowe zasady przebiegu określa regulamin konkursu. Roztrzygnięcia konkursu zostało zaplanowane na 08.04.2024 r. Laureaci zostaną poinformowani o dokładnej godzinie wręczenia dyplomów i nagród.

Karta zgłoszenia uczestnika znajduje się na końcu regulaminu.

Serdecznie zapraszamy!