_

Czesne i numer konta

Czesne w roku szkolnym 2021/22
Szkoła Podstawowa
od 01.09.2021 do 31.01.2022 – 660 zł
od 01.02.2022 do 30.06.2022 – 720 zł

Liceum Ogólnokształcące
od 01.09.2021 do 31.01.2022 – 720 zł
od 01.02.2022 do 30.06.2022 – 790 zł

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego:
Bank PKO BP S.A.
16 1020 4649 0000 7702 0129 8835.