_

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

 • Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2022 r. – 01 stycznia 2023 r.
 • Zakończenie I semestru: 13 stycznia 2022 r.
 • Ferie zimowe: 16 – 29 stycznia 2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września: 28 kwietnia 2023 r.
 • Egzamin maturalny: od 04 maja 2023 r.
 • Egzamin po klasie ósmej: 23 – 25 maja 2023 r
 • Wyjścia i wycieczki klasowe: 19 – 22 czerwca 2023 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.
 • Ferie letnie: 26 czerwca – 31 sierpnia 2023 r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:

 • 14 października 2022 (piątek): Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 31 października (poniedziałek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 01 listopada 2022 (wtorek): Wszystkich Świętych
 • 11 listopada 2022 (piątek): Narodowe Święto Niepodległości
 • 06 stycznia 2023 (piątek): Święto Trzech Króli
 • 02 maja 2023 (wtorek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 8 czerwca 2023 (czwartek): Boże Ciało
 • 9 czerwca 2023 (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Terminy klasyfikacji:

 • 9 grudnia 2022 r. – wystawienie przewidywanych ocen za I semestr
 • 11 stycznia 2023 r.- wystawienie ocen za I semestr
 • 23 marca 2023 r. – wystawienie przewidywanych ocen w klasie IV LO
 • 24 kwietnia 2023 r. – wystawienie ocen w klasie IV LO
 • 19 maja 2023 r. – wystawienie przewidywanych ocen za II semestr
 • 14 czerwca 2023 r.- wystawienie ocen za II semestr