Poniżej publikujemy listy przyjętych uczniów do I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku w roku szkolnym 2024/2025 z podziałem na klasy:

Klasa 1a:
wychowawca: p. Iwona Matiuszko

  1. R/24/17-01
  2. R/24/17-24
  3. R/24/17-03
  4. R/24/17-41
  5. R/24/17-32
  6. R/24/17-15
  7. R/24/17-37
  8. R/24/17-26
  9. R/24/17-17
  10. R/24/17-13
  11. R/24/17-28
  12. R/24/17-05
  13. R/24/17-11
  14. R/24/17-38
  15. R/24/17-43
  16. R/24/17-06
  17. R/24/17-20
  18. R/24/17-14

Klasa 1b:

wychowawca: p. Marzena Słomska

  1. R/24/17-09
  2. R/24/17-29
  3. R/24/17-12
  4. R/24/17-08
  5. R/24/17-45
  6. R/24/17-16
  7. R/24/17-40
  8. R/24/17-07
  9. R/24/17-19
  10. R/24/17-50
  11. R/24/17-31
  12. R/24/17-27
  13. R/24/17-33
  14. R/24/17-35
  15. R/24/17-36
  16. R/24/17-48
  17. R/24/17-46
  18. R/24/17-18

UWAGA! Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie się 18.06.2024 r. (zmiana terminu) o godzinie 17:15 w szkole przy ul. Zygmunta Augusta 8.

Marzena Burczyk
dyrektor szkoły