Poniżej publikujemy kody uczniów przyjętych do klasy pierwszej I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku.

 1. R/24/17-01
 2. R/24/17-09
 3. R/24/17-29
 4. R/24/17-24
 5. R/24/17-03
 6. R/24/17-41
 7. R/24/17-12
 8. R/24/17-08
 9. R/24/17-45
 10. R/24/17-32
 11. R/24/17-16
 12. R/24/17-40
 13. R/24/17-15
 14. R/24/17-07
 15. R/24/17-19
 16. R/24/17-37
 17. R/24/17-26
 18. R/24/17-50
 19. R/24/17-17
 20. R/24/17-31
 21. R/24/17-13
 22. R/24/17-28
 23. R/24/17-05
 24. R/24/17-27
 25. R/24/17-33
 26. R/24/17-35
 27. R/24/17-11
 28. R/24/17-38
 29. R/24/17-43
 30. R/24/17-06
 31. R/24/17-20
 32. R/24/17-36
 33. R/24/17-14
 34. R/24/17-48
 35. R/24/17-47
 36. R/24/17-44

Rodzice kandydatów przyjętych, zgodnie z regulaminem rekrutacji, w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy (czyli do 07.06.2024 r.), zobowiązani są do:

  • zapłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej na konto szkoły Bank PKO BP S.A. 16 1020 4649 0000 7702 0129 8835 w wysokości 1100,00 zł;
  • podpisania umowy w sekretariacie szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8 w godz. 8:00 – 15:00 (od poniedziałku 3 czerwca 2024 r. do piątku 7 czerwca 2024 r.).

Niewypełnienie w/w obowiązków w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca na liście.

Lista rezerwowa:

 1. R/24/17-30
 2. R/24/17-39
 3. R/24/17-49
 4. R/24/17-18
 5. R/24/17-02
 6. R/24/17-46

Lista z podziałem na klasy zostanie opublikowana 13.06.2024 r. (z wykorzystaniem nadanych kodów).

Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie się 17.06.2024 r. o godzinie 17:30 w szkole przy ul. Zygmunta Augusta 8.

Spotkanie integracyjne dla dzieci zostanie zaplanowane w ostatnim tygodniu sierpnia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim przyjętym i już cieszymy się na przyszłą współpracę.

Marzena Burczyk
dyrektor szkoły