Poniżej publikujemy kody uczniów przyjętych do klasy pierwszej I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku.

Rodzice uczniów przyjętych, zgodnie z regulaminem rekrutacji, w ciągu 7 dni roboczych od daty opublikowania listy (czyli do 12.05.2022), zobowiązani są do wpłaty na konto szkoły Bank PKO BP S.A. 16 1020 4649 0000 7702 0129 8835 opłaty wpisowej w wysokości 600 złotych oraz podpisania umowy.

W tym celu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły w godzinach od 07:30 do 15:30. 02.05.2022 jest w naszej szkole dniem wolnym od pracy.
Niewypełnienie w/w obowiązków w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca na liście.

Serdecznie gratulujemy wszystkim przyjętym i już cieszymy się na przyszłą współpracę.

 1. nboTrP5b
 2. wbVnxrug
 3. 4rq5up9N
 4. PH7jzkxn
 5. VmEMzaow
 6. KJjHzcq4
 7. 3exV47ah
 8. eGZdsXYN
 9. H4ZHDNDN
 10. WnWWYLqs
 11. roNTToBx
 12. u2bnqAzx
 13. 4YF8dJmz
 14. wGWVTLMJ
 15. zZ3SN4QH
 16. vsuksthV
 17. Rotvxdu1
 18. mRPD42N3
 19. rgmEKAME
 20. sFqjy8DQ
 21. UxKSaELV
 22. WZZqsdRj
 23. FYeEwjVR
 24. TBo5Cz9v
 25. f79Qbmby
 26. KBoCfDmz
 27. F84J8BDd
 28. 2hjWZDdE

Kazimierz Lisiecki
dyrektor szkoły