Przedstawiciele Zarządu STO SKT nr 68 i Dyrekcji naszej szkoły w dniach 21-23 października 2022 r. uczestniczyli w corocznej Konferencji Programowej STO, która w tym roku odbywała się w Białymstoku.

Decyzją Kapituły, Złotą Odznaką STO w tym roku został uhonorowany p. Janusz Kwiatkowski – współzałożyciel naszego Koła Terenowego – za inicjowanie i promowanie edukacji STO oraz wytrwałą aktywność na rzecz szkoły we współpracy ze środowiskiem lokalnym. Serdecznie dziękujemy i gratulujemy !