Poniżej publikujemy podział klas pierwszych I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku w roku szkolnym 2023/2024.

 1. Klasa 1a:
  1. R/23/01-16
  2. R/23/03-16
  3. R/23/05-16
  4. R/23/07-16
  5. R/23/08-16
  6. R/23/11-16
  7. R/23/13-16
  8. R/23/17-16
  9. R/23/20-16
  10. R/23/21-16
  11. R/23/24-16
  12. R/23/25-16
  13. R/23/28-16
  14. R/23/30-16
  15. R/23/32-16
  16. R/23/34-16

Klasa 1b:

  1. R/23/02-16
  2. R/23/04-16
  3. R/23/06-16
  4. R/23/12-16
  5. R/23/14-16
  6. R/23/15-16
  7. R/23/18-16
  8. R/23/22-16
  9. R/23/23-16
  10. R/23/26-16
  11. R/23/27-16
  12. R/23/33-16
  13. R/23/36-16
  14. R/23/37-16
  15. R/23/39/16
  16. R/23/40-16

Lista uzupełniająca:

  • R/23/35-16
  • R/23/31-16

Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie się 14.06.2023 r. o godzinie 17:30 w szkole przy ul. Zygmunta Augusta 8.

Marzena Burczyk
p.o. dyrektora szkoły