Poniżej publikujemy kody uczniów przyjętych do klasy pierwszej I Społecznej Szkoły Podstawowej STO w Słupsku.

 1. R/23/01-16
 2. R/23/02-16
 3. R/23/03-16
 4. R/23/04-16
 5. R/23/05-16
 6. R/23/06-16
 7. R/23/07-16
 8. R/23/08-16
 9. R/23/11-16
 10. R/23/12-16
 11. R/23/13-16
 12. R/23/14-16
 13. R/23/15-16
 14. R/23/16-16
 15. R/23/17-16
 16. R/23/18-16
 17. R/23/20-16
 18. R/23/21-16
 19. R/23/22-16
 20. R/23/23-16
 21. R/23/24-16
 22. R/23/25-16
 23. R/23/26-16
 24. R/23/27-16
 25. R/23/28-16
 26. R/23/29-16
 27. R/23/30-16
 28. R/23/32-16
 29. R/23/33-16
 30. R/23/34-16
 31. R/23/36-16
 32. R/23/37-16
 33. R/23/38-17

Rodzice kandydatów przyjętych, zgodnie z regulaminem rekrutacji, w ciągu 7 dni od daty opublikowania listy (czyli do 06.06.2023 r.), zobowiązani są do:

  • zapłaty bezzwrotnej opłaty rekrutacyjnej na konto szkoły Bank PKO BP S.A. 16 1020 4649 0000 7702 0129 8835 w wysokości 600,00 zł;
  • podpisania umowy w sekretariacie szkoły przy ul. Zygmunta Augusta 8 w godz. 7:30 – 15:30.

Niewypełnienie w/w obowiązków w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca na liście.

Lista uzupełniająca:

 1. R/23/09-16
 2. R/23/31-16
 3. R/23/35-16

Rodziców wyżej wymienionych kandydatów prosimy o kontakt ze szkołą.

Lista rezerwowa:

 1. R/23/39-16
 2. R/23/40-16

Lista z podziałem na klasy zostanie opublikowana 12.06.2023 r. (z wykorzystaniem nadanych kodów).

Spotkanie organizacyjne dla rodziców odbędzie się 14.06.2023 r. o godzinie 17:30 w szkole przy ul. Zygmunta Augusta 8.

Spotkanie integracyjne dla dzieci zostanie zaplanowane w ostatnim tygodniu sierpnia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim przyjętym i już cieszymy się na przyszłą współpracę.

Marzena Burczyk
p.o. dyrektora szkoły