Nauka języka angielskiego w Zespole Szkół STO począwszy od pierwszej klasy szkoły podstawowej po klasę maturalną odbywa się w zakresie 5 godzin lekcyjnych tygodniowo. Ponadto, praca toczy się w grupach, których skład ustalany jest na podstawie semestralnych testów poziomu. Pozwala nam to na sprawną i skuteczną realizację podstawy programowej oraz przygotowanie uczniów do egzaminów z języka angielskiego kończących poszczególne etapy kształcenia – egzaminu ósmoklasisty w szkole podstawowej (poziom B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego) oraz egzaminu dojrzałości w liceum (poziom B2 j.w.), z których możemy się poszczycić znakomitymi wynikami. Praca w małych grupach oraz duża liczba godzin lekcyjnych tygodniowo pozwala nam na rozwijanie predyspozycji i zdolności językowych naszych uczniów, których kompetencje językowe często przekraczają poziomy biegłości językowej założone przez podstawę programową, co potwierdzają zdobywane przez nich certyfikaty językowe.

Link do poziomów Rady Europy

Zgodnie z obowiązującą podstawą programową nadrzędnym celem kształcenia językowego na wszystkich etapach edukacyjnych jest skuteczne porozumiewanie się w języku obcym, który powinien przede wszystkim być traktowany jako narzędzie umożliwiające osiąganie przeróżnych celów komunikacyjnych. Dlatego na lekcjach języka angielskiego kładziemy szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. Nie bez znaczenia jest dla nas również rozwój umiejętności współpracy, traktowania błędów nie jako przeszkód, ale możliwości rozwoju oraz dostrzegania i rozwijania swoich słabych i mocnych stron, w czym pomagają nam ćwiczenia oparte na pracy w parach i grupach oraz zadania projektowe.

Link do podstawy programowej np.:

szkoła podstawowa
klasy IV-VIII
szkoła ponadpodstawowa

JĘZYK ANGIELSKI

Na pierwszym etapie edukacyjnym w klasach I-III:

1. Oferujemy naukę języka angielskiego rozszerzonego programu nauczania w wymiarze pięciu godzin tygodniowo.
2. Od klasy II nauka języka angielskiego odbywa się w małych grupach podzielonych na podstawie testów poziomujących przeprowadzanych dwa razy w roku.
3. Regularnie przeprowadzane są konkursy: Olimpus, Focus oraz konkursy wewnątrzszkolne.
4. Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu, takich jak: tablice interaktywne, platformy edukacyjne wiodących wydawnictw językowych.
5. Podczas zajęć kładziemy nacisk na komunikację w języku angielskim.
6. W klasach I-III certyfikaty językowe przyznawane są przez STO.

Na drugim etapie edukacyjnym w klasach IV-VIII:

1. Oferujemy naukę języka angielskiego rozszerzonego programu nauczania w wymiarze pięciu godzin tygodniowo.
2. Nauka języka angielskiego odbywa się w małych grupach podzielonych na podstawie testów poziomujących przeprowadzanych dwa razy w roku.
3. Regularnie przeprowadzane są konkursy: Olimpus, Focus, konkursy wewnątrzszkolne oraz  Wojewódzkie Konkursy Kuratoryjne.
4. Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu, takich jak aplikacje mobilne, platformy edukacyjne wiodących wydawnictw językowych.
5. W klasach IV-VI oferujemy zajęcia, które mają na celu przygotowanie uczniów do międzynarodowych egzaminów Cambridge ESOL: poziomy A2 Key (KET) oraz B1 Preliminary (PET).
6. W klasach VII-VIII, w grupach o najwyższym poziomie zaawansowania realizujemy materiał rozszerzony pod kątem certyfikatów Cambridge ESOL w ramach zajęć lekcyjnych (poziom B1 PET oraz B2 FCE)

7. W klasie V realizujemy innowację pedagogiczną pt. „Czytamy w oryginale”, której głównym celem jest popularyzacja literatury anglojęzycznej oraz doskonalenie umiejętności pracy z tekstem i czytania ze zrozumieniem.
8. W klasie VIII zapraszamy uczniów na odbywające się raz w miesiącu sobotnie egzaminy próbne, umożliwiające zarówno uczniom jak i nauczycielom dostrzeżenie obszarów wymagających uwagi i intensywniejszej pracy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników z Egzaminu Ósmoklasisty oraz z certyfikatów językowych.
9. Rokrocznie organizujemy dla naszych uczniów wycieczki do Wielkiej Brytanii umożliwiając im nie tylko poznanie kultury i realiów krajów anglojęzycznych, lecz także użycie języka w sytuacjach dnia codziennego. (oferta zależna od ograniczeń związanych z pandemią).
10. Organizujemy wyjazd do szkoły w Kingswood w Wielkiej Brytanii, podczas którego nasi uczniowie uczęszczają na zajęcia w języku angielskim (oferta zależna od ograniczeń związanych z pandemią).
11. Na koniec I semestru rodzice ucznia otrzymują informację od nauczyciela języka angielskiego na temat możliwości zdawania danego certyfikatu na koniec roku szkolnego.
12. W zależności od liczby chętnych, szkoła przy współpracy z Centrum Językowym pomaga w zorganizowaniu egzaminu certyfikacyjnego.
13. Koszt przeprowadzenia egzaminu ponosi rodzic ucznia.

Na trzecim etapie edukacyjnym w klasach I-IV liceum

1. Oferujemy naukę języka angielskiego rozszerzonego programu nauczania w wymiarze pięciu godzin tygodniowo.
2. Nauka języka angielskiego odbywa się w małych grupach podzielonych na podstawie testów poziomujących przeprowadzanych na początku roku szkolnego.
3. Regularnie przeprowadzane są konkursy oraz olimpiady przedmiotowe.
4. Zajęcia prowadzimy kładąc nacisk na rozwijanie wszystkich sprawności językowych z wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w nauczaniu, takich jak aplikacje mobilne, platformy edukacyjne wiodących wydawnictw językowych (Pearson, Oxford, Cambridge, Macmillan, Express Publishing)
5. W klasach I-IV, w grupach o najwyższym poziomie zaawansowania w ramach 5 godzin nauki języka realizujemy materiał rozszerzony pod kątem certyfikatów Cambridge ESOL (poziom B2 FCE oraz C1 CAE)
6. W klasie IV zapraszamy uczniów na odbywające się raz w miesiącu sobotnie egzaminy próbne, umożliwiające zarówno uczniom jak i nauczycielom dostrzeżenie obszarów wymagających uwagi i intensywniejszej pracy w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników egzaminu dojrzałości.

7. Rokrocznie organizujemy dla naszych uczniów wycieczki zagraniczne (do Wielkiej Brytanii) umożliwiając im nie tylko poznanie kultury i realiów krajów anglojęzycznych, lecz także użycie języka w sytuacjach dnia codziennego jako uniwersalnego narzędzia komunikacyjnego (oferta zależna od ograniczeń związanych z pandemią).
8. Na koniec I semestru rodzice ucznia otrzymuję informację od nauczyciela języka angielskiego na temat możliwości zdawania danego certyfikatu na koniec roku szkolnego.
9. W zależności od liczby chętnych, szkoła przy współpracy z Centrum Językowym pomaga w zorganizowaniu egzaminu certyfikacyjnego.
10. Koszt przeprowadzenia egzaminu ponosi rodzic ucznia.

Podręczniki

 • klasy I-III- Big English 1-3
  - Big English Plus 1-3
 • klasy IV-VIII- New Friends 1-4
  - New Grammar Time 1-4
  - English Class A1-B1+
  - Gold Experience A2-C1
  - Repetytorium ósmoklasisty
 • klasy I-IV LO- Gold Experience B1-C1
  - High Note 1-4
  - Matura Focus 1-4
  - Repetytorium maturalne

JĘZYK NIEMIECKI

Od klasy czwartej Szkoła Podstawowa STO oferuje naukę drugiego języka obcego. W szkołach publicznych nauka drugiego języka rozpoczyna się od VII klasy. Uczniowie mogą wybrać język francuski, niemiecki lub rosyjski. (powstanie grup uzależnione jest od liczby chętnych). Zajęcia prowadzone są w wymiarze 2h tygodniowo. Otwarcie grup z danego języka uwarunkowane jest odpowiednią liczbą chętnych. Zajęcia umożliwiają uczniom nie tylko poznanie języka, ale również kultury, geografii, literatury a nawet kuchni danego kraju.

Ponadto istnieje możliwość realizacji zajęć z języka mniejszości narodowych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. Otwarcie grup z danego języka uwarunkowane jest odpowiednią liczbą chętnych.

Szkoła od wielu lat organizuje wymianę ze szkołą w Dornstetten w Niemczech

CERTYFIKATY z języka niemieckiego

Rok 2015 : A1- 5osób, A2 – 7 osób, B1- 2 osoby, B2- 2 osoby = 16 osób
Rok 2016: A1- 9 osób, A2- 12 osób, B1- 6 osób, C1- 3 osoby =30 osób
Rok 2017: A1- 8 osób, A2- 15 osób, B1- 13 osób, B2- 3 osoby= 39 osób
Rok 2018: C1-1 osoba,
Rok 2019: A1-13 osób, A2- 8 osób = 21 osób
RAZEM= 107 osób

Do certyfikatów przygotowujemy uczniów pracując na konkretnych podręcznikach:
A1: Mit Erfolg zu Fit in Deutsch 1( wed.Klett), Mit Erfolg zu Start Deutsch 1(wyd.Klett)
A2: Mit Erfolg zum Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch ( Klett), Mit Erfolg zu Start Deutsch 2 ( Klett), Fit fuers Goethe-Zertifikat – Tipps und Uebungen ( Hueber)
B1:Deutsch-Kurs egzaminacyjny ( wyd.edu), Pruefungstraining ( telc)

Podręczniki przedmiotowe:

 • Klasa IV-VI- Cykl podręcznika „ Mach mit!” ( 1, 2, 3)
 • kl. VII-VIII- Podręcznik „”www.weiter deutsch1 i 2”
 • klasy I-IV LO- Seria “Welttour Deutsch”
 • Kl. I LO- „Effekt 1”
 • kl. II - III LO (cykl 3-letni)- Seria „ alles klar 2 i 3”