_

Rada Rodziców ZS STO w Słupsku w roku szkolnym 2022/2023

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodnicząca – Anna Pawlak
Zastępczyni Przewodniczącej – Marta Gierczyńska-Kolas
Sekretarz – Dagmara Aleksandrowicz

kontakt do Rady Rodziców: e-mail: radarodzicow@spoleczna.slupsk.pl