_

Czesne i numer konta

Czesne w roku szkolnym 2023/2024

Szkoła Podstawowa – 790 zł (płatne przez 10 miesięcy: wrzesień 2023 r. – czerwiec 2024 r.)
Liceum Ogólnokształcące – 870 zł (płatne przez 10 miesięcy: wrzesień 2023 r. – czerwiec 2024 r.)
Na drugie i kolejne dziecko przysługuje zniżka w wysokości 100 zł miesięcznie.

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego:
Bank PKO BP S.A.
16 1020 4649 0000 7702 0129 8835.