Dołącz do nas

Naszym celem jest zapewnienie uczniom solidnej edukacji, stymulowanie młodzieży do wszechstronnego rozwoju nie tylko naukowego, ale również społecznego.
Staramy się, by uczeń rozwijał się w przyjaznej atmosferze. Uczymy naszych wychowanków samodzielności i odpowiedzialności za swoją pracę.

Zapewniamy m.in. wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, małe klasy sprzyjające indywidualizacji pracy z uczniem, wykorzystanie aktywizujących form nauczania oraz nowoczesnych metod pracy, a także życzliwość, wzajemne poszanowanie oraz poczucie bezpieczeństwa (monitoring w szkole) oraz solidne przygotowanie do podjęcia nauki na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą.

Sprawdź czym się wyróżniamy

Kreatywność

Umiejętność kreatywnego i abstrakcyjnego myślenia rozwijamy na zajęciach Odysei Umysłu, w której odnosimy sukcesy na poziomie ogólnopolskim i światowym.

Najwyższe wyniki

Uczniowie naszej szkoły osiągnęli najwyższe wyniki w testach ósmoklasistów z matematyki, j. polskiego i angielskiego w Słupsku.

Informatyka

Posiadamy w pełni wyposażoną salę informatyczną wraz z internetem światłowodowym. Uczymy programować w LEGO WeDo oraz Mindstorms.

Nauka języków

Od I klasy uczniowie uczą się języka angielskiego codziennie. Od klasy IV uczymy języka niemieckiego (do wyboru również pozostaje język rosyjski lub francuski w zależności od liczby chętnych).

Nasze atuty

– Bezpieczeństwo (monitoring)
– Jednozmianowość
– Maksymalnie 18 osób w klasie
– Indywidualne podejście do ucznia
Brak dzwonków

Konsultacje przedmiotowe

Każdy nauczyciel prowadzi konsultacje przedmiotowe, dzięki którym uczniowie mogą nadrabiać zaległości.
microsoft