_

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 • Rozpoczęcie roku dydaktyczno-wychowawczych: 4 września 2023 r.
 • Wyjazd integracyjny dla uczniów do Łeby: 13 – 15 września 2023 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna: 23 grudnia 2023 r. – 31 grudnia 2023 r.
 • Zakończenie I semestru: 19 stycznia 2024 r.
 • Ferie zimowe: 29 stycznia – 11 lutego 2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września: 26 kwietnia 2024 r.
 • Egzamin maturalny: 7 – 23 maja 2024 r.
 • Egzamin po klasie ósmej: 14 – 16 maja 2024 r.
 • Wyjścia i wycieczki klasowe: 17 – 19 czerwca 2024 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.
 • Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od nauki:

 • 1 listopada 2023 r. (środa): Uroczystość Wszystkich Świętych
 • 29, 30 kwietnia (poniedziałek, wtorek) 2024 r. – dni wolne od zajęć dydaktycznych
 • 2 maja 2024 r. (czwartek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 7 – 9 maja 2024 r. (wtorek – czwartek): dni wolne od zajęć dydaktycznych (liceum) – egzamin maturalny
 • 14 – 16 maja 2024 r. (wtorek – czwartek): dni wolne od zajęć dydaktycznych (szkoła podstawowa) – egzamin ósmoklasisty
 • 30 maja 2024 r. (czwartek): Boże Ciało
 • 31 maja 2024 r. (piątek): dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Terminy klasyfikacji:

 • 17 grudnia 2023 r. – wystawienie przewidywanych ocen za I semestr
 • 17 stycznia 2024 r. – wystawienie ocen za I semestr
 • 20 marca 2024 r. – wystawienie przewidywanych ocen w klasie IV LO
 • 23 kwietnia 2024 r. – wystawienie ocen w klasie IV LO
 • 12 maja 2024 r. – wystawienie przewidywanych ocen za II semestr
 • 12 czerwca 2024 r. – wystawienie ocen za II semestr