W piątek 15 marca 2019 w Szczecinie odbyły się regionalne eliminacje konkursu E(x)plory.

Nasi uczniowie odpowiadali na pytania jurorów dotyczące ich projektu „Szybowiec jako ekologiczny i szybki transport w dobie zakupów i dostaw internetowych”. Ich projekt zainteresował też media – uczniowie udzielili wywiadu czterem stacjom radiowym.
Decyzją Jury konkursu Paweł Michoński i Paweł Szczepański z klasy I liceum otrzymali tytuł Młodego Naukowca oraz wyróżnienie Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.
W ramach wyróżnienia nasi uczniowie otrzymali nieodpłatny dostęp do bazy laboratoriów badawczo-dydaktycznych, w tym:
– Laboratorium Automatyki Procesów Logistyczno-Produkcyjnych,
– Laboratorium Nowoczesnych Technik Komputerowych (3D),
– Pracowni Szybkiego Prototypowania,
– Laboratorium Systemów Decyzyjnych i Telematyki.
Gratulujemy

Opiekunami projektu są: Grażyna Linder i Jarosław Linder