_

KONKURS PLASTYCZNY „Każdy ma jakiegoś misia”

sto-favi

KONKURS PLASTYCZNY „Każdy ma jakiegoś misia”
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
ul. Zygmunta Augusta 8
76 – 200 Słupsk
tel./fax: 059 8434306, 793965434
e-mail ssp@spoleczna.slupsk.pl
www.spoleczna.slupsk.pl

REGULAMIN KONKURSU

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Każdy ma jakiegoś misia”

  1. Postanowienia ogólne:

– uczestnikami konkursu są dzieci w wieku przedszkolnym (tylko najstarsza grupa „zerówka”)

– do 21 listopada 2022r. – prosimy o dostarczanie prac do sekretariatu szkoły;

– wyłonienie zwycięzców nastąpi 25 listopada br., o czym poinformujemy na stronie facebookowej naszej szkoły pod adresem: www.facebook.com/STOSlupsk ;

– udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i zgodą na przetwarzanie danych w zakresie: imię i nazwisko dziecka, wizerunek w trakcie rozdania nagród w siedzibie organizatora, zdjęcie nadesłanej pracy konkursowej;

– w konkursie wezmą udział prace opatrzone metryczką : imię, nazwisko, wiek oraz dokładna nazwa przedszkola;

  1. Organizator konkursu:

I Społeczna Szkoła Podstawowa STO w Słupsku, ul. Zygmunta Augusta 8, 76-200 Słupsk

Strona www: www.spoleczna.slupsk.pl

Profil facebook: www.facebook.com/STOSlupsk

  1. Założenia konkursu:

Konkurs ma na celu :

– inspirowanie zainteresowań plastycznych;

– czerpanie radości podczas tworzenia;

– zachęcanie do działań twórczych;

– wyłonienie oryginalnych prac plastycznych;

  1. Technika prac konkursowych:

– format pracy: A3;

– praca plastyczna z użyciem dowolnej techniki płaskiej.

  1. Kryteria oceny:

Oceny prac dokona powołana wcześniej Komisja Konkursowa uwzględniając następujące kryteria :

– oryginalność w przedstawieniu tematu;

– zastosowanie ciekawych technik plastycznych;

– samodzielność;

– estetyka pracy;

Zapraszamy serdecznie do udziału !

 

Organizator konkursu:
I Społeczna Szkoła Podstawowa STO
w Słupsku

Plakat konkursu