Zapraszamy do udziału w I Międzyszkolnych Potyczkach Językowych organizowanych przez Zespół Szkół STO w Słupsku.

Konkurs został objęty patronatem

Prezydentki Miasta Słupska – Krystyny Danileckiej- Wojewódzkiej.

 

Finał odbędzie się 2 marca 2023r. w budynku szkoły przy ul. Stefana Banacha 17.

Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych regionu słupskiego. Szkoła zgłasza do konkursu maksymalnie trzech uczestników. W przypadku większej liczby chętnych należy skontaktować się z organizatorem.

Uczeń może reprezentować szkołę w jednym, dwóch lub trzech konkursach.

Harmonogram przebiegu konkursu zostanie opublikowany po otrzymaniu kart zgłoszeń.

Regulaminy:

Karta zgłoszenia: