30 sierpnia 2022 r. w godzinach 10:00-12:00 zapraszamy na zajęcia adaptacyjne dla przyjętych uczniów pierwszych klas szkoły podstawowej.

Prosimy, aby dzieci miały obuwie zmienne na salę gimnastyczną.
W razie pytań, można kontaktować się z sekretariatem pod numerem telefonu: 793 965 434 (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00)