_

Czesne i numer konta

Czesne w roku szkolnym 2022/2023

Szkoła Podstawowa- 720 zł miesięcznie
Liceum Ogólnokształcące – 790 zł miesięcznie
Na drugie i kolejne dziecko przysługuje zniżka w wysokości 100 zł miesięcznie.

Opłaty należy uiszczać do 10 dnia każdego miesiąca na numer konta bankowego:
Bank PKO BP S.A.
16 1020 4649 0000 7702 0129 8835.