21 listopada w szkole przy ulicy Stefana Banacha 17 odbyło się IX Jesienne Spotkanie z Poezją. W tym roku hasłem przewodnim były słowa: Wolność kocham i rozumiem. W pierwszej części spotkania uczniowie szkoły podstawowej i liceum recytowali i śpiewali utwory o wolności. Druga część poświęcona była debacie, w której uczestniczyły osoby z klasy III i IV liceum. Dyskusję o tym, czym jest wolność, dlaczego stanowi istotną wartość w życiu człowieka, poprowadziła pani mecenas- Danuta Wawrowska. Gościem specjalnym była pani Urszula Sobala- inicjatorka pięknej tradycji, jaką stały się Jesienne Spotkania Poetyckie uwrażliwiające uczniów na piękno literatury i kulturę żywego słowa.