_

REGULAMIN KONSULTACJI PRZEDMIOTOWYCH

  1. Konsultacje w roku szkolnym 2022/2023 odbywają się w formie stacjonarnej na terenie szkoły.
  2. Nauczyciele ustalają harmonogram konsultacji i po zatwierdzeniu podają go do wiadomości uczniom oraz rodzicom.
  3. Konsultacje odbywać się będą przed lekcjami lub po ich zakończeniu.
  4. Mogą z nich korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
  5. W miarę możliwości nauczyciel wyznacza stałą salę na konsultacje dla tej samej grupy.
  6. Uczniowie mogą pisać sprawdziany, kartkówki itp. w świetlicy szkolnej w poniedziałki, środy lub czwartki.
  7. Uczeń odpowiednio wcześniej zgłasza ten fakt nauczycielowi, tak aby przygotował potrzebne materiały.
  8. Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
  9. Konsultacje nie są systemem korepetycji.